نشست هم‌اندیشی راهکارهای گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و ترکیه برگزار شد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- صفری معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در سفر دو روزه خود به ترکیه به تشریح شرایط سرمایه گذاری و مشوق‌های موجود برای سرمایه گذاران خارجی پرداخت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85200966/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87