نشست سفیر عربستان و تاج/ گسترش همکاری‌های مشترک فوتبالی مرور شد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- در نشست سفیر عربستان سعودی در تهران با رئیس فدراسیون فوتبال، موضوع تفاهم‌نامه مشترک فدراسیون دو کشور و گسترش اقدامات متقابل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85230866/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1