نشست دیپلماتیک در مسکو با حضور نمایندگان ۱۲ کشور در مخالفت با هتک حرمت قرآن کریم


مسکو- آژانس خبری سیاست خارجی- سفرا و دیپلمات‌های ۱۲ کشور اسلامی و غیراسلامی در نشستی به ابتکار و میزبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه، اقدامات صورت گرفته در برخی کشورهای غربی در هتک حرمت قرآن کریم را محکوم کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85188748/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7