نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه آغاز شد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- نشست خبری ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه های مختلف آغاز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85205279/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF