نشست توانمندی شرکت‌های تعاونی پیشران و صادرات‌محور برگزار شد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- نشست تخصصی توانمندی شرکت‌های تعاونی پیشران و صادرات محور به مناسبت هفته تعاون و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میزبانی معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه برگزار شد. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85212413/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF