نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس و وزیر امور خارجه


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با وزیر و مدیران ارشد وزارت امور خارجه روز سه شنبه به میزبانی وزیر امور خارجه برگزار شد.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85207422/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%88-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87