نخست وزیر پاکستان بر تحکیم روابط اقتصادی با ایران تاکید کرد+فیلم


اسلام‌آباد – آژانس خبری سیاست خارجی – نخست وزیر موقت پاکستان در دیدار با رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر تعهد قوی دو کشور برای تامین رفاه ملت‌های یکدیگر، گفت: اسلام‌آباد تمرکز ویژه ای بر روابط با تهران به خصوص در حوزه های اقتصادی دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85233225/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85