نخست وزیر عراق عازم نقطه صفر مرزی با ایران شد + فیلم


بغداد – آژانس خبری سیاست خارجی – «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق برای شرکت در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه راه آهن بصره – شلمچه عازم نقطه صفر مرزی با ایران شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85217743/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85