نخستین دیدار مقامات دفاعی ایران و عربستان در مسکو؛ توافق درباره فعالیت وابستگان نظامی


مسکو- آژانس خبری سیاست خارجی- مقامات نظامی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای نخستین بار پس از بهبود مناسبات دوجانبه در مسکو دیدار کردند که این ملاقات با توافق طرفین برای از سرگیری فعالیت وابستگان نظامی در سفارتخانه ها در ریاض و تهران همراه بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85201373/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87