نتایج نشست بغداد ۲ افزایش نفوذ سیاسی ایران را نمایان کرد


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – روزنامه رای الیوم با اشاره به نشست اخیر ” بغداد ۲ ” که سه شنبه در امان پایتخت اردن با حضور شماری از سران عربی و خارجی برگزار شد، نتایج به دست آمده از آن را نمایانگر “افزایش نفوذ سیاسی و نظامی ایران” دانست.منبع