نباید نقش گروه بحران در سال‌های ۹۳ تا ۹۵ فراموش شود/ منابع مادی این گروه دولتی و غربی است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- استاد روابط بین‌الملل در ارزیابی بیانات رهبرانقلاب، پیرامون تشکیل گروه بحران از سوی آمریکا گفت: رهبر معظم انقلاب پیش از این هم درباره چنین طرحی از سوی آمریکا برای ایجاد بحران در کشور سخن گفته بودند و تجربه نشان داده است که آمریکا اساسا کشور بحران‌ساز و بحران زیستی است. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85227678/%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%B9%DB%B3-%D8%AA%D8%A7-%DB%B9%DB%B5-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C