نامه ایران به شورای امنیت درباره تهدیدات رژیم صهیونیستی

نامه ایران به شورای امنیت درباره تهدیدات رژیم صهیونیستی

نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای خطاب به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد، با هشدار قاطع به رژیم صهیونیستی نسبت به هرگونه اشتباه محاسباتی هشدار داده و تهدیدات این رژیم تروریست را به صراحت محکوم کرد.

به گزارش ایسنا، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل افزود: این نامه بر تعهد ایران به صلح و ثبات در منطقه تاکید می کند و در عین حال تهدیدهای خطرناکی را که توسط رژیم نامشروع صهیونیستی آغاز شده است، برجسته می کند.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: هرگونه تجاوز یا اشتباه محاسباتی با عزم تزلزل ناپذیر و پاسخ قاطعانه ایران مواجه خواهد شد.
انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062414828/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C