ناقضان سیستماتیک حقوق بشر و تکرار ادعاها


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – ناقضان سیستماتیک حقوق بشر در جهان، در حالی تازه‌ترین قطعنامه حقوق بشری علیه ایران را تصویب کردند که این تقلاها و به صف شدن تمام ابزارهای پروپاگاندا هم نمی‌تواند نسل کشی کودکان در کانادا یا جنایات ارتش آمریکا در گوشه گوشه جهان را از حافظه تاریخ بزداید.منبع