مکتب سلیمانی ویژگی‌های برجسته شخصیت سردار ‌دل‌ها را تشریح کرد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: سردار سلیمانی در الگوی مدیریت و اداره اقدامات نظامی و اقداماتی که در کنار مسائل نظامی انجام می‌داد هیچ‌گاه الگوی غربی و وارداتی را نپذیرفت.منبع