«موسوی» مدیرکل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه شد«موسوی» مدیرکل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه شد

به گزارش روز سه شنبه آژانس خبری سیاست خارجی، سید علی موسوی پیش از این ریاست اداره معاهدات و حقوق بین الملل عمومی، علی چگنی سمت سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند و بهزاد صابری انصاری، پست مدیرکل حقوقی بین المللی را عهده دار بوده اند.منبع