منصوری: مجوز سوئد برای قرآن‌سوزی، به تحقق حقوق بشر آسیب می‌رساند

قرآن کتاب مقدس مسلمانان و کتاب خداست. مجوز تجمعی که پلیس سوئد برای سوزاندن کتاب خدا داده نه تنها مروج نفرت و خشونت است، بلکه به تلاش‌ها برای تحقق حقوق بشر آسیب جدی می‌رساند.

طبق میثاق‌ها و قواعد بین‌المللی، احترام به عقاید و باورها از اصول اساسی حقوق ملت‌هاست.

رئیس جبهه اصلاحات مجوز پلیس سوئد برای اهانت به قرآن کریم را «مروج نفرت و خشونت» تلقی کرده و گفت که این اقدام به تلاش‌ها برای تحقق حقوق بشر آسیب جدی می‌رساند.

به گزارش ایسنا، آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات در واکنش به مجوز و چراغ سبز داده شده از سوی دولت سوئد به برخی گروه‌های افراطی برای تکرار اهانت به قرآن کریم، در صفحه توییترش نوشت:

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402040805044/%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF