منبع آگاه در گفت‌وگو با ایرنا: سفارت عربستان در ایران آغاز به کار کرده است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- بر اساس اطلاع خبرنگار آژانس خبری سیاست خارجی از یک منبع مسئول، سفارت عربستان سعودی در تهران از سه روز قبل آغاز به کار کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85194165/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87