ملاقات سفیر ایران با رئیس و معاون کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان ایتالیا


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا به رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان ایتالیا پیشنهاد کرد در سفر هیات پارلمانی به ایران، نقاط اشتراک، مسیر تعامل و گفتگوی سازنده میان طرفین ادامه یابد.منبع