مقام سابق آمریکایی: تعجب آور نیست اگر خبر بعدی احیای گفتگوهای برجام باشدمقام سابق آمریکایی: تعجب آور نیست اگر خبر بعدی احیای گفتگوهای برجام باشد
نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- مقام پیشین آمریکایی و مدیر ارشد مرکز رفیق حریری و برنامه های خاورمیانه اندیشکده شورای آتلانتیک گفت: تعجب آور نیست اگر خبر بعدی احیای گفتگوهای ایران و آمریکا در مورد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) باشد که بار دیگر با میانجیگری چین انجام خواهد شد.منبع