مقام روس: عضویت ایران در بریکس، توسعه مناسبات را شتاب می‌دهد


مسکو- آژانس خبری سیاست خارجی- رئیس آژانس فدرال استاندارد روسیه با اشاره به تصمیم سران گروه بریکس در نشست اخیر خود در آفریقای جنوبی درباره عضویت جمهوری اسلامی ایران و پنج کشور دیگر در این گروه همکاری گفت:‌عضویت ایران در بریکس، توسعه مناسبات دوجانبه را شتاب می‌دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85213819/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF