مغایرت رای دیوان عدالت اداری با قانون اساسی/ادعاها درباره جزایر سه‌گانه فاقد ارزش است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- معاون حقوقی رئیس جمهور با اعلام اینکه رای دیوان عدالت اداری درباره لطیفی مغایر برخی اصول قانون اساسی است، گفت: با رئیس قوه قضاییه ملاقاتی خواهیم داشت و استدلال‌های خود را بیان می‌کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85167598/%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1