مشترکات فرهنگی بستر گسترش روابط ایران و تاجیکستان استمشترکات فرهنگی بستر گسترش روابط ایران و تاجیکستان است
تاشکند- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه مشترکات گسترده فرهنگی میان مردم ایران و تاجیکستان را اساسی‌ترین زمینه تحکیم پیوندها و بستر مستحکم گسترش روابط دو کشور در تمامی زمینه‌ها توصیف کرد و از توسعه مناسبات به ویژه در زمینه‌های فرهنگی ابراز خرسندی کرد.منبع