مشاور وزیر خارجه: مساله میدان آرش را با کویت حل و فصل می‌کنیم


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- مشاور ارشد وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه مرزهای ایران و عربستان در خلیج فارس مشخص است، گفت: مساله میدان نفتی آرش را می‌توانیم با کویت براساس تصمیمات بین‌المللی و موقعیت تاریخی دو کشور حل و فصل کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85212526/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%84-%D9%88-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85