مرکز گامانایف مجتمع بیمارستانی یاس افتتاح شد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- مرکز گامانایف مجتمع بیمارستانی یاس با حضور رییس سازمان انرژی اتمی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.منبع