مراسم پنجاهمین سالگرد روابط دو جانبه ایران و ویتنام برگزار شد

مراسم بزرگداشت برقراری پنجاهمین سال روابط ایران و ویتنام روز جمعه با حضور مقامات رسمی این کشور و سفیران و دیپلمات‌های مقیم در هانوی پایتخت این کشور بزگرار شد.

به گزارش ایسنا،‌ در این مراسم، ها کیم نوک، معاون وزیر خارجه ویتنام و علی‌اکبر نظری، سفیر کشورمان در ویتنام شرکت و سخنرانی کردند.

در آخرین تعاملات دو جانبه میان تهران – هانوی، رئیس مجلس ویتنام پس از ۲۴ سال در پاسخ به سفر همتای خود در سال ۲۰۱۸ و در پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک قرار است به تهران سفر کند.

سفیر کشورمان در ویتنام در این رابطه در پیامی در شبکه مجازی ایکس نوشت: این سفر نقطه عطفی در روابط بوده و حتما موجب گسترش روابط دوجانبه به ویژه پارلمانی خواهد بود.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051408025/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF