مراسم روز جهانی صلح با حضور نماینده سازمان ملل در تهران

مراسم روز صلح با حضور نماینده سازمان ملل در تهران در انجمن ایرانی مطالعات صلح برگزار شد.

به گزارش ایسنا، دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران در پیامی نوشت: «در ⁧ روز جهانی صلح⁩، همراه با انجمن ایرانی مطالعات صلح سازمان ملل متحد به مباحثه درباره دستور کار جدید ⁧ صلح⁩ دبیرکل سازمان ملل متحد پرداختم.

این دستور کار، چشم‌انداز یک نظام چندجانبه‌گرای قوی‌تر مبتنی بر اعتماد، همبستگی، و حقوق بین‌الملل را برای ما ترسیم می‌کند. این برنامه با حضور استفان پریزنر نماینده سازمان ملل در تهران و اعضای انجمن ایرانی مطالعات صلح برگزار شد.»

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402070201098/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86