مجمع جهانی بیداری اسلامی حمله تروریستی به مدرسه علوم دینی افغانستان را محکوم کرد


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – مجمع جهانی بیداری اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به مدرسه علوم دینی سمنگان در افغانستان، خواستار هوشیاری و بصیرت جوامع اسلامی در مقابل دسیسه های جبهه غربی، عبری، عربی مرتجع و تکفیر شد.منبع