«مجتبی فرجی» مدیرکل سرمایه انسانی وزارت امور خارجه شد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه طی حکمی «مجتبی فرجی » را به سمت مدیرکل سرمایه انسانی این وزارتخانه منصوب کرد.منبع