«ما و سلیمانی» (۶)/ پرسش تحلیلگر فلسطینی از حاج قاسم


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- «اگر با حاج قاسم دیدار می‌کردم از او می پرسیدم چگونه توانسته به عنوان یک انسان، به این سطح از ایمان و آمادگی برسد و بتواند این همه اقدامات و مجاهدت‌ها را در آن شرایط پیچیده و دشوار برای حفظ و پیروزی کشورها و ملت اسلامی و محور مقاومت انجام دهد.»منبع