مانع اصلی روابط ایران با همسایگانش، اسرائیل و آمریکا هستند


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- معاون پیشین وزیر خارجه مصر گفت: مانع اصلی روابط ایران با همسایگانش، اسرائیل و آمریکا هستند.منبع