لغو روادید میان ایران و قزاقستان

به گزارش روز چهارشنبه آژانس خبری سیاست خارجی، سفارت ایران در قزاقستان اعلام کرد که پیرو توافق مقامات ایران و قزاقستان و براساس عمل متقابل، دولت ایران از تاریخ ٢٠ آبان ١۴٠١ برابر لغو روادید برای گذرنامه‌های عادی قزاقستان به مدت ١۴ روز را اجرا خواهد کرد.

سفارت ایران افزود: قزاقستان نیز از ١٧ تیر ١۴٠١ لغو روادید برای اتباع ایران برقرار کرده بود.منبع