لغو تحریم‌ها و تقویت مناسبات دو کشور، محور گفت وگوی وزیران خارجه ایران و عمان

وزیر امور خارجه عمان نیز در این گفت وگوی تلفنی، نقش ایران در منطقه را مهم خواند و بر توسعه همکاری ها در سطح منطقه تاکید کرد. 

به گزارش آژانس خبری سیاست خارجی، وزیر امور خارجه کشور در این گفت وگوی تلفنی بر ضرورت عملیاتی ساختن کامل تصمیمات و توافقات مقامات عالیه دو کشور در بخش‌های مختلف روابط تاکید کرد.

وی با اشاره به تماس تلفنی اخیر سلطان عمان و دکتر رییسی، سیاست سازنده ایران در توسعه مناسبات با همسایگان و تاکید بر همکاری منطقه ای را ستود.منبع

امیرعبداللهیان همچنین با تاکید بر جدیت جمهوری اسلامی ایران از زمان  ورود به مذاکرات لغو تحریم ها برای حصول به توافقی خوب، قوی و پایدار، از تلاش های عمان در این مسیر قدردانی کرد.

بدر البوسعیدی افزود: تداوم تلاش ها برای رسیدن به توافق را مهم وثمربخش می دانیم.