قطعنامه پارلمان اروپا علیه سپاه جنبه نمایشی و مانور سیاسی دارد


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – سفیر اسبق ایران در ایتالیا گفت: قطعنامه‌ای که در پارلمان اروپا علیه سپاه پاسدران تصویب شد، قطعنامه‌ای غیرالزام آور است زیرا خود پارلمان اروپا هم جایگاه تاثیرگذار ندارد و بیشتر جنبه نمایشی دارد.منبع