قدرت‌های خارجی درصدد تخریب روابط کشورهای منطقه هستند


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان سعودی در سخنانی تاکید کرد که برخی قدرت‌های خارجی درصدد تخریب روابط میان کشورهای منطقه هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85201138/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF