قالیباف: رسیدن به ایران قوی در گرو توسعه دانش و فناوری هسته‌ای است


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – رییس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اکنون در دنیا از فناوری هسته‌ای در تولید محصولاتی با هزینه‌های کم و با ایمنی بالا استفاده می‌کنند، اما ما کمتر به این موضوع توجه کرده‌ایم، گفت: برای رسیدن به یک ایران قوی باید علم و دانش و نیز فناوری هسته‌ای را توسعه دهیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85140923/%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C