قائم مقام وزیر علوم، دبیر کارگروه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور شدقائم مقام وزیر علوم، دبیر کارگروه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور شد

 به گزارش گروه علم و آموزش آژانس خبری سیاست خارجی از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، کارگروه علمی آموزشی یکی از کارگروه های تخصصی هفت گانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه است که ریاست آن را وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برعهده دارد و دبیر آن قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل است.

سایر اعضای کارگروه شامل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان صدا و سیما، وزارت امور خارجه، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری هستند.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ریاست شورای عالی ایرانیان خارج از کشور را برعهده دارد.منبع

مطالب مرتبط