قائم مقام وزیرخارجه سوریه با امیر عبداللهیان دیدار کرد/ تاکید ایران بر حمایت از دمشق


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی-  بسام صباغ قائم مقام وزیر امور خارجه سوریه با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نیویورک دیدار و گفت وگو کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85235432/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF