فیلم| امیرعبداللهیان: تا زمان از دست نرفته دریچه‌های سدکجکی افغانستان باز شودفیلم| امیرعبداللهیان: تا زمان از دست نرفته دریچه‌های سدکجکی افغانستان باز شود
چابهار – آژانس خبری سیاست خارجی- حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه گفت: درخواست روشن ما از طرف افغانستانی این است که تا زمان از دست نرفته دریچه‌های سد کجکی را باز کنند تا هم مردم خودشان که در مسیر هستند و هم مردم سیستان از آب بهره‌مند شوند.منبع