فعال شدن کمیسیون مشترک اقتصادی محور مذاکرات وزرای امور خارجه ایران و ترکیه


آنکارا – آژانس خبری سیاست خارجی – فعال شدن کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، تسهیل در ترانزیت و حمل و نقل ، انرژی و بازارچه های مرزی از موضوعات مهم مذاکرات امروز – چهارشنبه – وزیران خارجه ایران و ترکیه بود.منبع