فعالیت‌های موشکی ایران براساس حقوق بین‌الملل کاملا مشروع است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت امور خارجه دستاوردهای راهبردی نیروهای مسلح را اقدامی مؤثر در ایجاد بازدارندگی در مقابل تهدیدات خارجی دانست و گفت: فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران متعارف و دفاعی و براساس حقوق بین‌الملل کاملا مشروع است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85133993/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA