فضلی مشاور وزیر خارجه و مدیرکل وزارتی وزارت خارجه شد

همچنین وزیر امور خارجه در حکم دیگری اسحاق آل حبیب مدیرکل سابق وزارتی را  به سمت مشاور وزیر در امور بین المللی منصوب کرد.منبع

به گزارش حوزه سیاست خارجی آژانس خبری سیاست خارجی، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه طی حکمی آقای «محمد صادق فضلی» را  به سمت مشاور وزیر و مدیرکل وزارتی وزارت امور خارجه منصوب کرد.

محمدصادق فضلی پیش از این سمتهای دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقا، رئیس اداره لبنان و نیز تجارب دیپلماتیک در سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در بحرین و لبنان را در سابقه کاری خود دارد.