فصل کوچ تروریست‌ها


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- ارتش سوریه در اقدامی با اعزام چندین تیپ زرهی از نیروهای ویژه و پشتیبانی هوایی روس‌ها، محل تروریست های شمال غرب را بمباران کرد.
عده ای ازکارشناسان تاکتیک جدید تقویتی نیروهای ارتش سوریه را نتیجه مستقیم نشست چهارجانبه اخیر نمایندگان ایران، روسیه، سوریه و ترکیه می دانند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85154343/%D9%81%D8%B5%D9%84-%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7