فاینانس پروژه‌های اقتصادی با کمک بانک بریکس/ایران سهامدار می‌شود


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- صفری معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه گفت: رئیس بانک NDB (بانک اعضای بریکس) با دعوت ایران به زودی به کشورمان سفر می‌کند تا ما سهمی به عنوان عضو جدید در این بانک داشته باشیم و از ظرفیت‌ها برای فاینانس پروژه‌ها استفاده کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85210007/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF