غیبت اعضای دائم شورای امنیت در مجمع عمومی سازمان ملل


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حالی برگزار می‌شود که چهار کشور عضو شورای امنیت، یعنی انگلیس، فرانسه‌، روسیه و چین در این نشست حضور نخواهند یافت و این دوره از مجمع عمومی با حضور سران ۱۹۳ کشور آغاز خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232327/%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84