غریب آبادی: پنج ایرانی امروز از زندان‌های آمریکا آزاد می‌شوند

معاون امور بین الملل قوه قضائیه گفت: پنج ایرانی امروز از زندان‌های آمریکا آزاد می شوند.

به گزارش ایسنا، کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل  قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر با انتشار در توئیتر نوشت:

پس از یک تلاش موفق تیمی، ۵ هموطن ایرانی در زندان های آمریکا امروز آزاد و دو نفر از آنان از طریق دوحه وارد تهران می شوند. ستاد حقوق بشر در کنار دولت و قوه قضائیه در احقاق حقوق ایرانیان خارج از کشور مصمم خواهد ماند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062716586/%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF