عمویی: شرایط تردد ایرانیان خارج از کشور تسهیل می شود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در جلسه کارگروه ویژه این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایسنا، ابوالفضل عمویی در توضیح جلسه امروز کارگروه ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج کشور گفت: این جلسه با حضور نمایندگان دستگاه هایی همچون معاون کنسولی و امور ایرانیان وزارت خارجه برای ارائه توضیحاتی درباره لایحه تشکیل شد.

وی توضیح داد: هدف اصلی این لایحه، تسهیل در استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج کشور با هدف توسعه و پیشرفت اقتصادی ایران است که طبق آن تکالیفی برای دستگاه های مختلف از جمله وزارت خارجه، بخش های اقتصادی، دانشگاهی و علمی درنظر گرفته شده تا بتوان شرایط تردد ایرانیان خارج از کشور را تسهیل کرد؛ بر اساس مفاد لایحه، در صورتی که ایرانیان خارج از کشور مایل به بازگشت به وطن باشند، تسهیلات برگشت برای آنها فراهم می‌شود.

عمویی با بیان اینکه در این لایحه پیوند ایرانیان خارج کشور با وطن تقویت می‌شود، گفت: با توجه به اهمیت این موضوع، لایحه ابتدا در کارگروه ویژه بررسی شده و سپس جمع بندی آن به کمیسیون ارائه می شود.

انتهای پیام 

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060100593/%D8%B9%D9%85%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF