عملیات داعش مکمل تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت سوریه است


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: روند افزایشی حملات و اقدامات تروریستی در سوریه طی ماه‌های اخیر ناشی از تداوم حمایت اطلاعاتی، امنیتی و لجستیکی از تروریست‌ها با هدف ممانعت از شکل گیری ثبات، استقرار و امنیت کامل در این کشور است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85196735/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA