علی صبری: شرکت‌های ایرانی به موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک سریلانکا توجه کنند

علی صبری: شرکت‌های ایرانی به موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک سریلانکا توجه کنند

وزیر امور خارجه سریلانکا گفت: از شرکت‌های ایرانی دعوت می‌کنم که با توجه به موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیک، نگاه جدی به سریلانکا داشته باشند.

به گزارش ایسنا ، علی صبری در نشست خبری خود با حسین امیر عبداللهیان در تهران گفت: فرصت های خوبی  در کشور ما برای کسب و کار وجود دارد .
وی  ادامه داد : ما دروازه ورود به جنوب شرق آسیا هستیم و ما در سیاست خارجی خود تاکید بر این داریم که دوست همه باشیم  و دشمن هیچ کس نباشیم.

این خبر تکمیل می‌شود.

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051408271/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7