عضویت در شانگهای و بریکس حضور ایران در سایر ائتلاف‌های جهانی را سهل‌تر کرد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر پیشین ایران در چین گفت: عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای توانست زمینه حضور ایران در گروه بریکس را فراهم آورد و طبیعی است که پس از این نیز حضور ایران در ائتلاف‌های دیگر منطقه‌ای و بین‌المللی راحت‌تر صورت پذیرد و کشورهای مختلف خواهان حضور ایران در سازمان‌ها و ائتلاف‌ها می‌شوند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85210741/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C