عضویت در بریکس پروژه انزوای ایران را به چالش کشید


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی- قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه دستاوردهای سیاست خارجی دولت سیزدهم نشأت‌گرفته از تلاش و بر مبنای اصول حکمت، عزت و مصلحت است، گفت: عضویت در بریکس پروژه دشمنان برای انزوای ایران را به چالش کشید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85209212/%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF